מוסד מוכר להתמחות

החל מה – 1.12.2012 המכון קיבל הכרה של משרד הבריאות ומועצת הפסיכולוגים כ "מוסד המוכר להתמחות בפסיכולוגיה חברתית-תעסוקתית-ארגונית".
תכנית ההתמחות היא בענף המיון בפסיכולוגיה חברתית-תעסוקתית-ארגונית. תוכנית ההתמחות במכון  מספקת למתמחה מסגרת שעם סיומה יוכל לעמוד בבחינת סיום ההתמחות ולהיות פסיכולוג חברתי-תעסוקתי-ארגוני עצמאי בכל הקשור במבחנים, הערכה, מיון וברירה.