מבחנים ממוחשבים

אנו מציעים מגוון מבחנים ממוחשבים קיימים אותם ניתן להתאים, בנוסף לאפשרות לבניית מבחנים מקוונים ייעודיים.