שרון בר יואל

שרון בר יואל

מנהלת שיווק וקשרי לקוחות