סדנאות והרצאות

במידת הצורך, למכון יש את הכלים, הידע ואנשי המקצוע להעביר סדנאות ולתת כלים בנושאים הדרושים ללקוח