אבחון, הערכה, מיון והתאמה ליישובים

אבחון, הערכה, מיון והתאמה ליישובים

בתהליך הקליטה בישוב אנו מתייחסים לחזון הישוב, לאסטרטגית הצמיחה הדמוגרפית, לאופיו החברתי, להרכב האוכלוסייה ולקריטריונים השונים
לקליטת המועמדים, כפי שהוגדרו ע"י כל ישוב.
קראו עוד