אבחון, מיון והתאמה ליישובים

אבחון, מיון והתאמה ליישובים

בתהליך הקליטה בישוב אנו מתייחסים לחזון הישוב, לאסטרטגית הצמיחה הדמוגרפית, לאופיו החברתי, להרכב האוכלוסייה ולקריטריונים השונים
לקליטת המועמדים, כפי שהוגדרו ע"י כל ישוב.
קראו עוד